Válasz egy halainkat féltő horgász levelére

2015.12.09. forrás: sporthorgasz.eu

Keserű hangú levelet kaptunk nemrég egy idős tiszafüredi horgásztól. Leírja, hogy a Füredi-Holt-Tisza, amelyet a helybeliek csak Kis-Tiszaként emlegettek, a múltban valóságos ékköve volt a tájnak, s minden nap örömet szerzett a horgászoknak. Az utóbbi három-négy évtized során azonban a száguldozó motorcsónakoktól kész bolondokházává vált (július 2-án megszámolta, reggel 7-től déli 12-ig 53 robbanómotoros vízi jármű zúgott el mellette). Erős hullámkeltésük, zajuk és vízszennyezésük nemcsak a horgászok szórakozását teszi tönkre, hanem a halak életét, szaporodását is zavarja, szecskavágóként működő propellerjük pedig egyenesen életveszélyt jelent a számukra. A Tisza-tavat odadobták a motorcsónak-kedvelőknek, a passziózóknak. Mindenki jól érzi itt magát, csak a halak nem – írja levelében, s jobbító szándékkal a következőket javasolja.

D.A.M. XTherm Winter 2 részes vízálló, halk thermoruha szett AKCIOhirdetés

- Csak elektromos csónakmotort lehessen használni a Tisza-tavon.

Tudomásunk szerint az ötlet ebben a formában nem valósítható meg, mert a Tisza nemzetközi vízi út. A fölvetett problémát azonban társaságunk is komoly gondnak tartja, ezért már több ízben kezdeményeztünk egyeztető megbeszélést a motorcsónakok közlekedésének korlátozásáról. Javaslatunkat azonban a kikötősök és a horgászok többsége elvetette, ezért nem került döntéshozók elé, de továbbra is nyitottak vagyunk a kérdés megvitatására. Ha a horgászok változtatni kívánnak a helyzeten, mi mellettük állunk, s azt is támogatjuk, ha a robbanómotorokat elektromotorokkal kívánják felváltani.

Ám valamit eddig is tettünk annak érdekében, hogy legalább a fő ívási időszakban csökkentsük a veszélyt. „Májusban a vízen is csak lábujjhegyen!” címmel már harmadik éve, hogy figyelemfelhívó kampányt szervezünk. A rádióban, a tévében, a honlapunkon és a kihelyezett tábláinkon lassú, körültekintő közlekedésre kérjük a motorcsónakkal közlekedőket, nehogy az erős hullámok leverjék a növényzetre, fűzgyökerekre tapadt ikraszemeket. Ha kell, a halőreink is figyelmeztetik a száguldozókat, de erre ritkán van szükség, mert a horgászok többsége megértéssel fogadta és támogatja kezdeményezésünket.

- A Tisza-tó területén mindenféle vízi jármű éjszakai használatát meg kellene tiltani.

A vízi közlekedés szabályozása nem a mi hatáskörünk, de mivel az éjszakai horgászat a téli időszakban (december, január, február) jelenleg is tilos, jobbára csak az ellenőrzést végző dolgozóink járják ilyenkor a vizeket. Véleményünk szerint a tavasztól őszig terjedő időszakban sincs szükség ilyen korlátozásra, mert a forgalom ekkor sem jelentős.

- A parti horgászatot éjszaka korlátozni kellene.

Halőreink megfelelő eszközökkel rendelkeznek (hőkamera, éjjel látó készülék) ahhoz, hogy éjszaka is ellenőrizni tudják a vízparton tartózkodókat, ezért e téren nem tervezünk szigorítást.

- Ívási időszakban meg kell szüntetni a nagy vízszintingadozásokat.

A stabil vízszintet mi is rendkívül fontosnak tartjuk, ezért örömmel számolunk be róla, hogy a KÖTIVIZIG megértő partnerünknek bizonyult. Olyannyira, hogy kérésünkre az utóbbi években – május elejétől június közepéig – már 20-25 cm-rel magasabb vízszintet tart a Tisza-tavon az ívás és az ivadékfejlődés elősegítésére. Igaz ugyan, hogy 2014-ben a viharos erejű széltől felkorbácsolt, a töltés tetejére kicsapó hullámok miatt átmenetileg csökkenteni kellett 10 cm-rel a duzzasztási szintet, de szerencsére ikra nem került szárazra, s pár nap után visszaállították a vízszintet.

- Csökkenteni kell a katasztrofálisan elszaporodott törpeharcsa-állományt.

Az állomány túlszaporodását mi is tapasztaltuk, ezért egyik munkatársunkat megbíztuk, hogy ha a vizet járva gomolygó ivadékrajra bukkan, azt fogja be. Sok ezer apró ivadéktól sikerült így mentesíteni a Tisza-tavat. Elismerés helyett azonban inkább kritikát kaptunk, amiért nem jelentettük be előre, hogy pontosan mikor, hol és mennyit akarunk kifogni ezekből a véletlenszerűen felbukkanó, apró méretük miatt még egyébként is fogyasztásra alkalmatlan, a halvédelmi törvény által gyéríteni rendelt kisragadozókból. Ennek ellenére továbbra is tettük a dolgunkat, sőt egy hivatásos halásszal szerződést kötöttünk arra, hogy speciális törpeharcsafogó csapdáival vegyen részt a már piacképes méretű állomány gyérítésében is.

A 2015 őszén indított akció sikerét mutatja, hogy november 27-ére már a százezret is meghaladta a kifogott példányok száma, ami több mint 8200 kg-ot tesz ki. A törpeharcsa értékesítéséből befolyó bevételt a társaság külön rovatba könyveli, s azt terven felüli ponty- és compótelepítésre fordítja.

- Kevés a parti horgászhely, újabbakat kellene kialakítani.

Társaságunk ugyanezt állapította meg, és már három évvel ezelőtt munkához láttunk. Elsőként az Örvényi-Morotva 1000 méteres partszakaszát tisztítottuk meg a mindent ellepő gyalogakáctól. Az így létrehozott, fákkal tarkított füves területet újra birtokba vették a horgászok.

Ezt követően Tiszanánán és Poroszlón gépi földmunkával és kézi tereprendezéssel számos horgászállást újítottunk fel. Abádszalókon egy pallóút építésével segítettük a horgászok vízpartra jutását, valamint földmunkával, füvesítéssel készítettünk horgászhelyeket a IV. számú öblítőcsatorna és a Tisza partján. A következő évben a felsorolt helyek gondozása mellett a IX-es számú öblítőcsatorna parti helyeinek megközelíthetősége érdekében eltávolítottuk a bedőlt fákat, Poroszlón pedig a vízoldalon is megtisztított akadálymentes horgászhelyeket létesítettünk. Jelenleg Abádszalók térségében tervezünk újabb munkálatokat.

- Tenni kell a nagymértékű eliszaposodás ellen.

A síkvidéki, sekély víztározók élettartama évszázadok helyett csupán évtizedekben mérhető. Ez vonatkozik a Tisza-tóra is, amely napjainkra már túljutott fénykorán, egyre inkább feltöltődik, elmocsarasodik. Hazai viszonylatban ugyan még ma is kiemelkedően jó a halállománya, de ez a helyzet csak komoly felújítási munkálatokkal és folyamatos karbantartással tartható fenn. A leghatékonyabb beavatkozás a kotrás, ám milliárdos nagyságrendű költsége messze meghaladja egy halgazdálkodó lehetőségeit. A Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatósággal kialakított jó kapcsolatunknak köszönhetően azonban lehetőségünk nyílt rá, hogy a vízügyi rekonstrukcióra elnyert pályázati pénzből néhány halélettani és horgászati szempontból fontos kotrás is megvalósuljon. Reményeink szerint a Komplex Tisza-tó elnevezésű projekt folytatódni fog, és ennek keretében további kotrásokra is lehetőség lesz. Társaságunk már felmérte azokat a lehetséges munkákat, melyet javasolni fog a következő felújítási tervbe.

A halélőhelyek fenntartásában rendkívül nagy szerepet játszik a Tisza-tavon egyre nagyobb területeket elfoglaló sulyommezők visszaszorítása. A felszínt teljesen betakaró sulyomszőnyeg ugyanis elzárja a víztől a fényt, ezért alatta szinte megszűnik az élet, nincs haltáplálék. Társaságunknak sikerült hatékony és viszonylag mérsékelt költséggel járó módszert találnia a probléma megoldására. Lengőkaszával felszerelt vízi járműveink 2015-ben már több száz hektárnyi vízterületet adtak vissza a halaknak, 2016-ra pedig a teljesítményünk megduplázását tervezzük.

A Tisza-tó öregedésével sajnos azok az ecsetpázsitos rétek is eltűntek, amelyek kezdetben kitűnő ívóhelyet biztosítottak a pontyfélék számára. Pótlásukra most Apotán egy töltéssel határolt, műtárgyakkal szabályozható vízszintű, 200 hektáros ívó- és ivadéknevelő területet tervezünk kialakítani. Ennek vízellátását az Eger-patak biztosítja, ezáltal a Tisza áradásától függetlenül is biztosítani lehet az optimális vízmélységet a táplálékszervezetek elszaporodásához és pontyféle halaink íváshoz egyaránt.

Befejezéseként szeretnénk megköszönni levélírónknak, hogy megkeresett jobbító szándékú javaslataival. Levélváltásunk a fölvetett problémáknak csak rövid érintését tette lehetővé, de ha igénylik a horgászok, az egyesületi összejöveteleiken szívesen adunk részletesebb és a halgazdálkodás más területeire vonatkozó tájékoztatást is (telepítések, téli vízszint, kárókatona-gyérítés stb.). Közös célunk a Tisza-tavi halállomány gazdagítása és a horgászat feltételeinek javítása.

hirdetés

Horgászhírek

Még több horgászhír »