kategóriák  

Hitelajánlatunk       Gyakori kérdések       Ügynöki tájékoztató       Feltételek és dokumentumok


Vásárlás

Helyezze a kiválasztott termékeket a kosárba!

Hiteligénylés

Készítse elő okmányait, és töltse ki az online hiteligénylő űrlapot!

Nyomtatás és postázás

Pozitív bírálat esetén nyomtassa ki a szerződést, vagy hívjon minket, és a szerződést postán kiküldjük.

Kiszállítás

Küldje vissza a szerződését és a mellékleteit, és indul az áru kiszállítása.

Hiteligénylés 5 perc alatt, azonnali hitelbírálattal, otthonról, kényelmesen.

Készítse elő okmányait!

Amire szüksége lesz:

 • érvényes állandó személyi igazolvány vagy érvényes személyazonosító igazolvány (új típusú, kártya formátumú vezetői engedély, vagy érvényes útlevél), lakcímkártya,
 • érvényes adóigazolvány
 • gáz- vagy villanyszámla.

Biztosra akar menni?

Nyissa meg számítógépén, vagy szükség esetén nyomtassa ki az online hiteligénylési segédletet! Tartsa megnyitva ezt az oldalt is, és használja az online igénylés során!

Elakadt? Kérdése van?

Olvassa el a súgót, vagy hívjon minket a +36 70 9450727-es számon!

Hitelajánlatunk

Hitelkonstrukció elnevezése

Az igényelhető hitelösszeg 25 000 Ft-tól 2 000 000 Ft-ig terjedhet. Futamidő: 12, 17, 24, 30, 36 hónap. Fix, éves ügyleti kamat: 12 hónap futamidő esetén 33,06 %, 17 hónap esetén 32,14 %, 24 hónap esetén 32,10 %, 30 hónap esetén 32,29 %, 36 hónap esetén 31,00 %. Szükséges önrész: 200 000 Ft-ig önrész befizetése nélkül, 200 001 Ft-tól 300 000 Ft-ig minimum a vételár 10%-a, 300 001 Ft-tól minimum a vételár 20%-a. A Fishing Time Kft. a Magyar Cetelem Bank Zrt. hitelközvetítője, a Bank a hitelbírálathoz szükséges dokumentumok meghatározásának, valamint a hitelbírálatnak a jogát fenntartja.
Referencia THM: 35,81% (500 000 Ft, ill. 2 000 000 Ft; 36 hó).

Reprezentatív példa a különböző hiteltípusok összehasonlítása céljából:
vételár: 625 000 Ft, önrész: 125 000 Ft, hitelösszeg: 500 000 Ft, éves ügyleti kamat (fix): 31,00%, referencia THM: 35,81%, havi törlesztő részlet: 21 500 Ft, futamidő: 36 hónap, törlesztő részletek összege: 774 000 Ft, fizetendő teljes összeg (önrész nélkül): 774 000 Ft.

A referencia THM a megjelölt hitelösszeg és futamidő figyelembevételével került meghatározásra, a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló 83/2010. (III. 25.) Korm. rend. 9. §-a alapján.

Gyakori kérdések

Mikor kapom meg a rendelésem?
A kiszállítás feltétele, hogy a Bank által kért dokumentumokat beküldje az üzletbe. Miután ezek meg- érkeznek, ott leellenőrzik, és intézkednek a megrendelt termékek kiszállításáról, melynek határidejét a kereskedő határozza meg.

A banknak vagy a boltnak küldjem el a szerződéscsomagot?
A szerződés csomagot mindig az üzlet számára kell visszaküldeni.

A szerződéscsomagot én kapom vagy a bolt?
Miután hiteligénylését a Bank elfogadta, az igényléskor megadott adatai alapján elkészíti szerződését, melyet azonnal kinyomtathat, vagy elmenthet számítógépére. A szerződést e-mailben is kiküldjük címére.

Ha technikai hiba lép fel, kinek jelezzem, az üzletnek vagy a banknak?
Technikai hiba esetén kérjük, az üzlettel vegye fel a kapcsolatot.

Szükséges-e a hitelbírálat, ha már meglévő ügyfél vagyok?
Igen, minden hiteligényléskor új bírálatra van szükség. A szükséges okmányok listája szintén a hitelkérelem beadása után válik véglegessé.

Feltételek és dokumentumok

Szükséges dokumentumok

Személyazonosságot és lakcímet igazoló okmányok:

 • érvényes útlevél és lakcímkártya, vagy
 • magyar hatóság által kiállított érvényes állandó személyi igazolvány, vagy
 • érvényes személyazonosító igazolvány és lakcímkártya, vagy
 • új típusú kártya formátumú vezetői engedély és lakcímkártya.

Egyéb iratok:

 • érvényes adóigazolvány.
 • Két hónapnál nem régebbi, a hitelkérelemben megjelölt tartózkodási hely címére szóló bankszámlakivonat, vagy telefonszámla, ezek hiányában gáz-, villany-, víz-, kábel- televízió-, távhő-, közös költség-, vagy vezetékes internetszámla, vagy ezek másolata.

Jövedelmet igazoló okmányok

Munkavállalóknak:

 • 30 napnál nem régebbi, ugyanazon munkáltatónál eltöltött min. 3 hónapos munkaviszonyról szóló munkáltatói igazolás a Magyar Cetelem Bank Zrt. formanyomtatványán, mely letölthető a www.cetelem.hu oldalról.

Vállalkozóknak:

 • az adóhatóság által érkeztetett előző évi szja-bevallás, vagy az adóhatóságtól származó jövedelemigazolás

Őstermelőknek:

 • őstermelői igazolvány és értékesítési betétlap, vagy az adóhatóságtól származó jövedelemigazolás.

Nyugdíjasoknak:

 • utolsó nyugdíjszelvény és nyugdíj törzslap, vagy bankszámlakivonat, vagy utazási igazolvány és nyugdíjszelvény, vagy a legutolsó év eleji összesítő a nyugdíj összegéről. Rokkant nyugdíjasok esetében határozat a rokkant nyugdíj megállapításáról.

A fent felsoroltakon kívül a Bank további dokumentumok becsatolását is kérheti!

Ügynöki tájékoztató

Tájékoztató
(függő közvetítő)

a)
Cégnév: Fishing Time Kft.
Székhely: 1107 Budapest, Gém utca 6. 4. lház. 3. em. 9.
Levelezési cím: Fishing Time Kft. 1095 Budapest, Dandár utca 9-11. B épület
Felügyeleti hatóság megjelölése: Magyar Nemzeti Bank (központi levélcím: H-1534 Budapest BKKP Postafiók: 777., Központi telefon: (36-1) 4899-100, központi fax: (36-1) 4899-102, E-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu)

b) Társaságunk a Magyar Nemzeti Bank által a közvetítőkről vezetett nyilvántartásban szerepel. A nyilvántartást ellenőrizni lehet a fenti elérhetőségeken, illetve a www.mnb.hu honlapon keresztül.

c) Társaságunk függő közvetítőként a Magyar Cetelem Zrt. megbízó nevében és javára jár el, a megbízó érdekeit képviseli,

d) Társaságunk a pénzügyi szolgáltatási szerződés megkötéséért közvetítői díjazásban nem részesül.

e) Társaságunk a jelzáloghitelhez vagy a fogyasztónak nyújtott ingatlanra vonatkozó pénzügyi lízinghez kapcsolódó - a hitel és pénzkölcsön, valamint pénzügyi lízing nyújtásától, továbbá a pénzügyi szolgáltatás közvetítésétől elkülönülő - személyre szabott ajánlások adása (hiteltanácsadás) szolgáltatást nem nyújt

f) Társaságunk, illetve a Magyar Cetelem Zrt. megbízó biztosítja, hogy az ügyfél Társaságunk magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, telefaxon, elektronikus levélben) közölhesse. Társaságunk a szóbeli panaszt valamennyi, az ügyfelek számára nyitva álló helyiségben, annak nyitvatartási idejében, ennek hiányában a székhelyén minden munkanapon 8 órától 16 óráig, a telefonon közölt szóbeli panaszt minden munkanapon 8 órától 16 óráig, elektronikus eléréssel - üzemzavar esetén megfelelő más elérhetőséget biztosítva - az írásbeli panaszt folyamatosan fogadja. A Magyar Cetelem Zrt. a székhelyén minden munkanapon 8 órától 16 óráig, a telefonon közölt szóbeli panaszt minden munkanapon és a hét egy munkanapján (hétfőn) 8 órától 20 óráig, elektronikus eléréssel - üzemzavar esetén megfelelő más elérhetőséget biztosítva - az írásbeli panaszt folyamatosan fogadja. Társaságunk, illetve a Magyar Cetelem Zrt. a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Társaságunk, illetve a Magyar Cetelem Zrt. az írásbeli panasszal kapcsolatos, indokolással ellátott álláspontját a panasz közlését követő 30 napon belül megküldi az ügyfélnek. A hitelező valamint Társaságunk szolgáltatásával vagy eljárásával kapcsolatos panasz elutasítása vagy fogyasztó számára kedvezőtlen kezelése esetén a fogyasztónak minősülő ügyfél az alábbiakhoz fordulhat:

a. A szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita rendezése érdekében a polgári perrendtartás szabályai szerint bírósághoz fordulhat, vagy a Pénzügyi Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti. A Pénzügyi Békéltető Testület: aktuális elérhetősége: Pénzügyi Békéltető Testület H-1525 Budapest Pf.:172., telefon: +36-40-203-776.
b. Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény fogyasztóvédelmi rendelkezéseinek megsértése miatt, a Magyar Nemzeti Banknál fogyasztóvédelmi eljárást kezdeményezhet; Levelezési cím: Magyar Nemzeti Bank 1534 Budapest BKKP Pf. 777, telefon: 06-1-4899-100, e-mail cím: ugyfelszolgalat@mnb.hu.

A panasz elutasítása vagy a panasz kivizsgálására előírt 30 naptári napos törvényi válaszadási határidő eredménytelen eltelte esetén a fogyasztónak nem minősülő ügyfél bírósághoz fordulhat.