Adunk egy 1.500 Ft-os kupont, ha feliratkozol hírlevelünkre! Részletek »

Mai naptól hatályos a halgazdálkodási törvény!

2013.09.01. forrás: Fishing Time

2013. szeptember 1-jével teljesen új törvény vonatkozik a horgászokra, halászokra egyaránt. Bár a kapcsolódó végrehajtási rendeletek még nem készültek el, de az új törvény egyértelműen a halaknak, ezáltal a horgászoknak kedvez.

Ingyenes szállításhirdetés

Rengeteg, régóta várt kardinális kérdést, problémát tisztáz, old meg a törvény egycsapásra. Talán a legfontosabb és a horgászok, horgászszervezetek által legjobban üdvözölt momemtum a törvényben, hogy 2015-től a természetes vízek horgászati hasznosításba kerülnek át. Kizárólag azon a vízen maradhat halászati hasznosítás, ami horgászati célú halgazdálkodás megvalósítására nem alkalmas. Természetesen ennek alavető feltétele volt az is, hogy az új törvény különbséget tegyen a horgászat és halászat között, mivel eddig a horgászat is beletartozott a halászat fogalmába.

"2013. évi CII. törvény a halgazdálkodásról és a hal védelméről" korlátozza a halászatot, annak használhatló eszközeit is. Például teljesen megtiltotta a halászati tevékenységet nyakzó hálóval, így ez az eszköz bekerült a tiltott eszközök listájába a méreg és a robbanószer mellé.

/nyakzó háló: olyan állított halászeszköz, amelynek fogási elve a hal megakadásán alapul és a megfogott egyed rövid időn belül történő elpusztulásához vezet/

Évek óta közfeláborodás tárgya volt, hogy a halászok tilalmi időben hálók százait pakolják az ívó halak közé. A törvény ennek is gátat szabott, ugyanis úgy rendelkezik, hogy adott élőhelyen előforduló halfajok fajlagos tilalmi idejével egyező naptári időszakban tilos minden olyan halászeszköz alkalmazása, amelynél nem biztosítható a fajlagos tilalommal érintett egyedek kíméletes visszaengedése.

De nem csak a nyakzó háló került fel a tiltólistára, hanem a sorhorog és a csapóhorog is. Továbbá az sem elhanyagolható szempont, hogy a mai naptól nem kell, hogy felkössük az ólmos-hármashorgot, elég ha a zsebünkben vagy vízparton parkoló autónkban van, máris nagy bajba kerülhetünk. Tehát minden, ami tiltott eszköznek számít, azt jobb, ha nagy ívben elkerüljük, mert gyorsan bajba kerülhetünk egy földről felvett ólomba öntött hármashoroggal, vagy csónakba bevett sorhoroggal.

Jó tudni, hogy nem csak az ólmos hármashorog számít gereblyézésnek, erről a törvény fogalmi meghatározásban tesz említést:

gereblyézés: a halnak nem a táplálkozási viselkedésére alapozottan, és a szájnyílásán kívüli más testrészébe akasztott horoggal történő zsákmányul ejtésére irányuló módszer

A korábbi törvény nem adott lehetőséget társadalmi halőrök működésére, így egyfajta halőr, azaz halászati őr volt, a külöbség az volt maximum, hogy az egyik kapott fizetéset a munkáért, a másik nem, de a jogkörük ugyanaz volt. Ez most elkülönül, mert meghatározza a halászati őr, és a társadalmi halőr fogalmát is.

A jövőben a halászati őrnek rendészeti vizsgát kell tenniük, szolgálati igazolvánnyal, szolgálati jelvénnyel és egyen- vagy formaruhával kell rendelkezniük.

A társadalmi halőr jogosult, a halfogásra jogosító okmányok ellenőrzésére és a azok átvételére, halászati, horgászati jogsértés gyanúja esetén a halfogásra jogosító okmányok visszatartására a halászati őrnek történő átadásáig, illetve bűncselekmény vagy szabálysértés gyanúja esetén a halfogásra jogosító okmányok visszatartására a halászati őr vagy a rendőrség megérkezéséig, a kifogott hal fajának, méretének, tömegének ellenőrzésére, valamint halászati, horgászati jogsértés gyanúja esetén a hal visszatartására a halászati őr megérkezéséig, vagy a hal visszaengedésére.
A társadalmi halőr jogosult a halfogásra jogosító okmányokban foglalt személyes adatok kezelésére az intézkedése alapján indult eljárás megindításáig.

Újdonság a turista horgászjegy, ami megkönnyíti a külfödiek horgászatát, és azok számára is könnyedséget jelent majd, akik ki szeretnék próbálni a horgászatot. Ennek feltételei is a készülő végrehajtási rendeletekben lesznek szabályozva.

Az 58.§ megnehezíti a rapsicok dolgát, ugyanis halgazdálkodási vízterületről származó hal vagy haltermék kereskedelmi forgalomba csak fogási tanúsítvánnyal kerülhet. A fogási tanúsítvány haltétel jelölési dokumentációnak minősül. Tehát az a kereskedelmi forgalomban megjelenő hal (és nem halgazdaságban termeltek meg), ami nem rendelezik ilyen hatósági tanúsítvánnyal, az illegális úton jutott el odáig. Ez újabb akadályt gördít a haltolvajok elé. 

Ezen felül további visszatartó erő, hogy a halgazdálkodási hatóság halgazdálkodással összefüggő berendezéseket, eszközöket ellenőrizheti, eljárása dokumentálására a helyszínen kép-, illetve hangfelvételt készíthet, jogszabálysértés alapos gyanúja esetén jogosult a lezárt terület, épület, helyiség felnyitásával, az ott tartózkodó személyek akarata ellenére is a lezárt ingatlanok területére, üzlethelyiségbe, üzemi helyiségbe belépni és ott az ellenőrzést lefolytatni akkor is, ha azok egyidejűleg lakás céljára szolgálnak, továbbá szállítóeszközöket, dokumentációt, számviteli bizonylatokat ellenőrizni.

Jó hír a sporthorgász bojlisoknak és rossz a pontytolvajoknak, valamint a halak felvásárlóinak, hogy a mai naptól törvény tiltja a halgazdálkodási területről kifogott halak más halgazdálkodási vízterületre való telepítését.

halgazdálkodási vízterület: az a vízfolyás vagy állóvíz, amely jellegének megváltoztatása nélkül időszakosan vagy állandóan alkalmas a hal életfeltételeinek biztosítására, ide nem értve a haltermelési létesítményt

Ugye emlékszünk még, mikor a Tisza-tó partja bűzlött a rothadó ikrától, mert ívás utána a vízügy leengedte a vizet. Úgy látszik, ez a probléma is megoldódik a jövőben.

A vízilétesítmény üzemeltetője köteles a tevékenységét olyan formában végezni, amely a hal szaporodását elősegíti, illetve a halgazdálkodásra jogosultat a víz leeresztésével, feltöltésével járó vagy más, a halgazdálkodási jog gyakorlását akadályozó tevékenységének megkezdéséről és annak várható időtartamáról – az elrendelt ár- és belvízvédekezési, vagy vízminőségi védekezési készültséget kivéve – legalább tíz nappal megelőzően értesíteni.
A vízilétesítmény üzemeltetője a vízszintszabályozás során – az élet- és vagyonbiztonság védelme körébe eső vízszintszabályozás kivételével – köteles figyelembe venni a halak ívási idejét. Az ökológiai szempontok szerinti vízszinttartási előírásokat a vízilétesítmény vízjogi engedélye határozza meg.

 

Ami még nem biztos, de a törvény lehetőséget ad rá, hogy felső méretkorlátozást vezessenek be egyes fajoknál, ez a készülő végrehajtási rendeletekből fog kiderülni. Nem megerősített információk szerint a végrehajtási rendelt az ártéren, kiöntésen való mindennemű halászati tevékenységet is tiltani fogja.

 

Szezonindító akciókhirdetés


Horgászhírek

Még több horgászhír »