Adunk egy 1.500 Ft-os kupont, ha feliratkozol hírlevelünkre! Részletek »

Nyílt levél az Új VHR-ről egy horgász tollából

2013.11.15. forrás: Fishing Time

Ezt a levelet nemrég kaptuk egy olvasónktól, barátunktól, információnk szerint a kérdésben illetékes, kompetens személyek postaládájában már kora reggel landoltak e sorok.

Szezonindító akciókhirdetés

 Tisztelt Hölgyem/Uram!


A horgásztársadalmat és a maroknyi természetes vízi halászattal (is) foglalkozó embert élénken foglalkoztatja, hogy milyen változásokat hozhat a mindennapjainkban az új VHR, aminek tervezetét több részletben megismerhettünk.
A tervezet nagyon sok részletre is kitér, azok megalkotói érezhetően tájékozottak a jelenlegi hazai vizek viszonyaival. A tervezet sok olyan kérdésre adhatna megoldást, amiről a jelenleg hatályban lévő nem képes.
Nyilvánvalóan sok horgászati és halászati vezető is kifejti véleményét a tervezet megvitatása során. De azt szeretném, hogy egy civil, avagy egyszerű horgász oldalról is jusson el némi információ a döntéshozók felé. Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy nem csak a saját véleményem tudom Önök elé tárni, hanem egy 2010-ben készült cikksorozathoz tartozó kérdőíves felmérés végeredményét, ami akkor vitaindítóként sok olyan kérdést felvetett, amire a mostani VHR tervezet igyekszik hosszú távú megoldást találni. (Az eredeti szakújság nyomtatott verziójának digitális változatát mellékelem ehhez a levélhez.) Két horgászkiállításon összesen 1849db horgász véleményét tudtuk felmérni 3 kérdésben:

1. Egyetért Ön azzal, hogy az állomány védelmében csökkenteni kell a naponta elvihető halak mennyiségét (mennyiségi korlátozás szigorítása)?

1404 „Igen” és 445 „Nem” 76%-os támogatottság

2. Egyetért Ön azzal, hogy az állomány védelmében növelni kell a méretkorlátozásokat (legkisebb kifogható méret növelése)?

1439 „Igen” és 410 „Nem” 78%-os támogatottság


3. Egyetért Ön azzal, hogy az állomány védelmében be kell vezetni egy fajokra szabott felső mérethatárt is, ami felett kötelező visszaengedni a kifogott halat?

1614 „Igen” és 235 „Nem” 87%-os támogatottság


Azt gondolom, hogy ennyi vélemény már elegendő ahhoz, hogy ne maradjon súlytalan. És ez a legfontosabb információ, amit ezzel a levéllel szeretnénk az Önök tudtára hozni. A mellékelt cikkekben részletesebben alátámasztjuk érvekkel a változások fontosságát és hasznát, bár ez valószínűleg maximum vázlatos kivonatrésze lehet azoknak a tanulmányoknak, amik a mostani tervezet kidolgozásakor létrejöttek szakemberek tollából. Az viszont biztos, hogy azóta is ez a legteljesebb horgászújságban megjelent cikksorozat ebben a témában.


Sajnos úgy érezzük, hogy ebben a kérdéskörben sokan nem képesek a saját rövidtávú önös érdeküket hosszabb távú előnyökre cserélni. Talán azért, mert a horgászok nincsenek informálva a tervezett intézkedések szakmai indokairól!
Azonban vannak olyan tényezők, amelyeket csak gyakorlatból lehet megtapasztalni. Ezen levél apropóját megragadva ebből szeretnénk felvázolni egyet:

 

A jelenlegi horgásztársadalmat 3 fő csoportba tudnánk besorolni a halelviteli hajlandóságuk alapján:

- Fogd meg és engedd vissza (C&R) szemléletű horgászok. Csak ritkán vagy egyáltalán nem pusztítják el fogásaikat, hanem leggyakrabban visszaengedik zsákmányukat. A halak és a természet megőrzése irányítja cselekedeteit. Alapvetően „zöld” szemlélettel gondolkodnak.

- Átlag horgászok. Akkor tartják meg zsákmányukat, ha arra szükségük van. Nem elsősorban a zsákmány piaci értéke miatt horgásznak. A rekreáció, és a friss hal maximum egyenlő fontosságú nekik. A szabályokat tiszteletben tartják, és az abban foglaltak befolyásolják cselekedeteiket a vízpartokon. Alapvetően felelősen gondolkodnak.

- Megélhetési horgászok. Ezt a réteget nem a természet szeretete, hanem az abból nyerhető javak motiválják. Nem feltétlenül tartják tiszteletben a szabályokat, és a megfogott halat akár jövedelemnek, vagy jövedelem kiegészítésnek is használják. A törvényi szabályozást nehezen fogadják el, csak a birtoklás vezérli őket. Alapvetően Önös érdekek irányítják cselekedeteiket.

E 3 fő csoportnak természetesen vannak permutációi is, de ezzel a 3 típussal jól lehet modellezni a horgásztársadalmat. Ezt azért tartom fontosnak, mert ez magyarázza azt, hogy homlokegyenest ellentétes vélemények és érvek is kialakulnak. A jelenlegi horgászegyesületi és szövetségi vezetők véleménye azon múlik, hogy ezen csoportok közül melyiknek a szavát hallja meg, vagy akarja meghallani az adott vezető.

Egy dologban viszont mindenki egyet ért: Magyarország természetes vizeinek halállománya és annak átlagmérete is exponenciálisan csökken. Mi úgy gondoljuk, részben azért

- mert az akkori megalkotáskor vizeink állapota teljesen más volt.
- mert a horgászok száma nem közelítette meg a mait.
- mert a horgász, halászmódszerek és eszközök hatékonysága elképzelhetetlen volt akkoriban.
- mert a vizeink természetes struktúrái sok helyen már mesterséges beavatkozások miatt megváltoztak.
- mert a halőrzés csak nyomokban fellelhető.
- mert a vizeink jelentős része nem, vagy csak rendkívüli állapotok (szokatlanul elhúzódó nagy árvíz) esetében rendelkezik potenciális méretű ívó helyekkel.


A vízkezelésben és a halgazdálkodásban is meg kell próbálni létrehozni a „fenntartható egyensúly”-t, amely a természeti értékeinket (halállomány) és a horgászatban rejlő gazdasági potenciált minél hatékonyabban és a természet számára minél kevésbé megterhelően teszi. Bennünk sporthorgászokban régóta megvan az az igény, hogy a szabályok alkalmasak legyenek rá. Az aktuális VHR hatásait minden horgász érzi a saját bőrén. Az nem alkalmas erre, mert ha az volna, akkor vizeink őshonos állománya nem folyamatosan csökkenő, azok átlagmérete nem exponenciális csökkenő volna. Tehát tényként kijelenthetjük tapasztalataink alapján, hogy minél többet visszakozik az új VHR a tervezettől, annál kevésbé lesz elmozdulás a horgászvizek minőségében a mostani állapothoz képest!

Természetesen vannak kétkedők, és laikusok a témában szép számmal. Mivel ennek a levélnek nem feladata a jelenlegi és a tervezett törvény minden mondatát kielemezni, ezért több témát csak költői kérdésként említünk meg:

 

Normális dolog-e az, hogy Magyarországon ugyanaz az eszmei értéke egy letépett hóvirágnak, és egy 5kg-os süllőnek, amely alulról közelíti a trófea méretet?

Normális dolog-e az, hogy szinte az összes természetes vízen nincs érezhető halőrzés, de a jogszabályoknak minden megfelel?

Normális dolog-e az, hogy a jelenlegi szabályozás egy horgásznak az egy főre jutó magyar halfogyasztás minimum ötszörösét engedi meg kifogni akár minden nap?

Normális dolog-e az, hogy úgy akarunk felépíteni egy ágazatot (horgászturizmus) nincs mögötte termék? (nincs infrastruktúra, halsűrűség, trófea méretű halak) Pedig az állam az elmaradott régiók kitörési lehetőségének is szánja a horgászturizmust...

Normális dolog-e az, hogy a folyóink zömén csak kivételes vízállási viszonyok között (kb 5-10 évente) beszélhetünk sikeres ívásról?


Ezek a kérdések a teljesség igénye nélkül fogalmazódtak!


A szándékunk ezzel a levéllel, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy a 350 ezer horgász nem egyféleképpen gondolkodik, de komoly réteg van, aki felelősen. És próbáljunk nyitni egy olyan fórumot, ahol a horgászat, és a természeti kincsek sorsáról szóló viták és érvelések legalább minimális szinten is nyilvánosak. És tudjuk, hogy egy érdekképviselet csak egyféle álláspontot tud támogatni. Ha ez az állásfoglalás látszólag folytatása annak a szemléletnek, ami az összeomlás szélére sodorta a legtöbb természetes víz halfaunáját, akkor erkölcsi kötelességünk megmutatni az érem másik oldalát, a „zölden” gondolkodó horgászok aspektusát.

Azt gondoljuk, hogy a tét nagy, és végre a horgászok eddigi legnagyobb hányada érzi, hogy törődnek a vizek problémáival. E törvénytől az ő hobbijuk feltételei is javulhatnak Arról nem is beszélve, hogy ezzel párhuzamosan hazánk természeti értékei visszanyerhetnek valamit a régi időkből. Bár a folyók madártávlatból ugyanúgy néznek ki hal nélkül, mint hallal telten, a lényeg még mindig a habok alatt van.


Bízom abban, hogy e nyílt levélben fogalmazott kérdések megválaszolásra kerülnek a nyilvánosság felé, mielőtt az új törvény elfogadásra kerül és hatályba lép. Emellett ez az írás szeretné támogatásáról biztosítani a tervezetet készítő szakembereket.

Tisztelettel

Nacsa Gábor
sporthorgász

Ingyenes szállításhirdetés


Horgászhírek

Még több horgászhír »