Ma van a fogási napló leadásának határideje

2017.02.28.

A leadási határidő apropóján összeszedtük a legfontosabb információkat arról, hogy kell kitölteni, mire kell odafigyelni, ki válthatja, mennyibe kerül, s mi is az a fogási napló.

Évindító horgászvásár 640hirdetés

Kezdjük rögtön azzal, hogy mi is a fogási napló? A törvény általá meghatározott fogalom a következő:

"fogási napló: a horgászat vagy halászat során kifogott halak - nyilvántartott halgazdálkodási vízterületenkénti, halfajonkénti, naponta kifogott mennyiségenkénti - kötelező bejegyzésére rendszeresített nyomtatvány"

Ki kaphatja?

"Állami horgászjegyet és fogási naplót az a személy kaphat, aki rendelkezik állami horgászvizsgával vagy korábbi érvényes állami horgászjegyét bemutatja, horgászszervezeti tagságát igazolja."

A fogási napló vezetése azért is fontos, mert a megfelelő engedélyekkel rendelkező horgász a halnak a tulajdonjogát a fogási naplóba való rögzítést követően szerzi meg. Aki nem vezeti a fogási naplóját, azzal szemben halvédelmi bírságot szab ki az illetékes hatóság. A fogási napló általános díja 2200 forint.

A horgászat megkezdésekor a horgász köteles megjelölni a fogási naplóban szereplő éves naptárban a horgászati tevékenység megkezdésének napját. Vízi járműből végzett horgászat esetén a vízi jármű indulása számít a horgászat megkezdésének. A horgászat vagy a halászat megkezdése előtt a fogási napló fogás összesítő táblázatában fel kell tüntetni a nyilvántartott halgazdálkodási vízterület megnevezését, valamint a területi jegyen szereplő víztérkódját is. Év végén (azaz elején) ezeket a horgászattal töltött napokat a leadás előtt összesíteni kell, majd felvezetni a naplóban.

Hol, meddig kell leadni?

A fogási naplót legkésőbb a fogásinaplón feltüntetett tárgyévet követő év február 28. napjáig köteles leadni annak a szervezetnek, amelynél az állami horgászjegyét kiváltotta vagy a következő évi állami horgászjegyét kiváltani szándékozik.

A fogási napló tulajdonosa köteles úgy átadni a fogásibnaplóját, hogy éves fogási adatait nyilvántartott halgazdálkodási vízterületenként ésbhalfajonként összesíti, valamint összegzi a horgászattal eltöltött napok számát.

A határidőben és megfelelően összesített formában leadott horgász fogási naplóról a megbízott (pl horgász egyesület) az átvétel ellenében igazolást ad, és nyilvántartást vezet. Igazolás kiadása nem
szükséges abban az esetben, ha a horgász nyilatkozik, hogy e szervezetnél kívánja állami
horgászjegyének érvényességét meghosszabbítani, vagy új állami horgászjegyét kiváltani.

Mi történi, ha elkésünk vagy hibásan adjuk le?

A határidőn túl, vagy hibásan kitöltött fogási napló leadásával egy időben is kiadható az állami horgászjegy, de ebben az esetben az állami horgászjegy díja a mindenkori díj kétszerese. A megbízott erről köteles feljegyzést készíteni és elszámolásában tájékoztatni az illetékes halgazdálkodási hatóságot.

Plusz infó azoknak, akik idén kezdik a horgászatot:

Az engedélyes a kifogott és megtartani kívánt, darabszám-korlátozás alá eső halat a horogtól való megszabadítás után azonnal köteles a fogási naplóba bejegyezni.

A megtartani nem kívánt, a fogást követően haladéktalanul elengedett halat a fogási naplóba nem kell bejegyezni. A darabszám-korlátozással nem védett halfajok mennyiségét azok össztömegében kifejezve a horgászat befejezését követően, a vízpart elhagyása előtt köteles a fogási naplóba bejegyezni.

A bejegyzést naponta akár többször is el kell elvégezni, ha a horgász a nyilvántartott halgazdálkodási vízterületet napközben elhagyja, azaz ismét el kell végezni, ha ugyanazon a napon horgászva ismét darabszám-korlátozással nem védett halfajokat fog ki.

 

DAM XTherm termoruha szett 640 34ehirdetés

Horgászhírek

Még több horgászhír »