Változások a 2013-as Balatoni Horgászrendben

2012.12.05. forrás: Balatonihal

A 2013-as Balatoni Horgászrend változásairól a november 24-én a balaton-parti horgász egyesületek képviselőinek tartott előadások alkalmával és a november 27-én társaságunk központjában tartott sajtótájékoztatón már beszámoltunk, a teljes szöveget ezúttal mindenki számára elérhetővé tesszük.

Minn Kota elektromos csónakmotorokhirdetés

A 2012. január 1-ével bevezetett Új Balatoni Horgászrendről elmondhatjuk, hogy bevált, a horgászok többsége örömmel fogadta. A süllő tekintetében már érezhető is a javulás: egyrészt a horgászfogásokban, másrészt a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet kutatásai szerint nagyon jó volt az idei süllőszaporulat, mindez a márciusi-áprilisi korlátozások hatása (Március hónapban tilos ragadozóhalra horgászni, áprilisban csak a partról szabad horgászni, hogy a többségében nyílt vízen lévő süllő-ívóhelyek zavartalanok legyenek). A horgászrend sikereként könyveljük el azt is, hogy a 2012. november 24-én társaságunk központjában a balaton-parti horgász egyesületek képviselőinek tartott fórumon nem hangzott el olyan kritika, amely a balatoni horgászrend érdemi módosítását irányozná elő. A horgászrend tehát bevált, de mindazon horgászok, akiknek az (anyagi) érdekeit sértette, természetesen kritizálták. Nekik meg kell érteniük, hogy a horgászrend nem horgász-érdekvédelmet szolgál, hanem a Balaton érdekeit. Sajnos már horgász vezetők is elismerik, hogy az átlag magyar horgász „húshorgász”. Ki kell hangsúlyozni azonban, hogy a horgászat rekreációs tevékenység, nem szabad, hogy az egyéni haszonszerzésről szóljon.

A jó tapasztalatok miatt a horgászrend alapvetően változatlan marad 2013-ban is, csak kisebb pontosításokat, kiegészítéseket hajtottunk végre azon pontok tekintetében, amelyek értelmezése láthatótan problémás volt néhány horgász számára.

A horgászrend 4. pontja, miszerint „Március 1. és március 31. közötti időben ragadozó halakra horgászni TILOS!”, többek számára nem volt egyértelmű, halőreink intézkedései során is akadtak viták, ezért pontosítottunk rajta: „Március 1. és március 31. közötti időben csalihallal, halszelettel, műcsalival horgászni, balint, csukát, harcsát, kősüllőt, sügeret, süllőt megtartani TILOS!”

A horgászrend 6. (Október 15. és március 31. közötti időben a vermelő halállomány védelme érdekében halradar és szonár használata TILOS!) és 7. (Október 15. és március 31. közötti időben vízijárműről (vitorlás, csónak, stb.) csak 04-22 óráig lehet horgászni, az éjszakai horgászat TILOS! A parti horgászatot e korlátozás nem érinti.) pontjaiban meghatározott tilalmak kezdő dátumát eltoltuk november 1-re. Ezt a módosítást a vízirendészettel egyetértésben hajtottuk végre, mivel a Balatonon a viharjelző szolgálat csak október végéig üzemel, ez után a veszélyes helyzetek elkerülése érdekében nem kívánatos, hogy egész éjszakára csónakok maradjanak a vízen.

Három új ponttal is bővül a horgászrend 2013-tól:

 • „17. Sleppelni csak egy, kézben tartott bottal szabad.” – Ezen rendelkezés a csali vízi jármű után történő vontatását szabályozza: tilos a külföldön több nagy tavon alkalmazott, a csónak pereméhez rögzített botokkal történő vontatás.
 • „29. A horgászzsákmányt a horgászat befejezéséig a horgászhelyen, vízijárművön feldolgozni TILOS!” – Ennek a pontnak egyrészt környezetvédelmi indíttatása van, másrészt sajnos a halőreink tapasztaltak olyan esetet, hogy a horgász a méreten aluli halat lefilézte, hogy később ne lehessen megállapítani a pontos hosszát.
 • „31. Foglalt hely létesítése tilos, kivételt képeznek az engedéllyel rendelkező víziállások.” – Ezen rendelkezés meghozását is sajnos rossz tapasztalatok előzték meg. A horgászturizmus érdeke is, hogy a Balatonhoz látogató horgászok elegendő számú és minőségű horgászhelyhez juthassanak.

Végül meg kell említeni, hogy a fogási naplóban is történtek kisebb módosítások. Néhány horgász számára a kitöltési útmutató 2012-es szövege alapján nem volt egyértelmű hogy mit kezdjenek a naplóban elhelyezett naptárral, ezért a 2013-as szöveget egyértelműsítettük: „A horgászat megkezdésekor a horgász köteles megjelölni a fogási naplóban az adott napot. Erre szolgál a napló 32.-33. oldalán a naptár, ebben bekarikázással vagy X-eléssel kell a napot megjelölni. Vízi járművel (vitorlás, csónak, stb.) az indulás számít a horgászat megkezdésének, ekkor kell bejelölni a napot.”

Szeretnénk, ha a horgászok a fogási napló folyamatos vezetése mellett nagyobb figyelmet fordítanának a napló év végi összesítésére, ezért a kitöltési útmutatót egy új ponttal bővítettük: „A fogási napló leadása előtt az éves fogásokat a 34.-35. oldalon található táblázatban halfajonként kell összesíteni. A Balaton medencéit az alábbiak szerint értelmezzük:

 • Balaton keleti medence (Tihanytól-Zamárdiig)
 • Balaton középső medence (Sajkodtól-Badacsonyörsig; Szántódtól-Fonyódligetig)
 • Balaton nyugati medence (Fonyódtól Badacsonytomajig)”

Bár a horgász a fogások bejegyzésekor település szerint megjelöli a fogás helyszínét, a Balaton három medencére osztását azért tartjuk fontosnak, hogy az év végi összesítő táblázat segítségével könnyebben dolgozhassunk fel regionális adatokat.

Szerettük volna pontosítani az angolna helyzetét is. Bár méretkorlátozással nem védett hal (így naponta 10 kg fogható belőle), szeretnénk pontos adatokat kapni az angolna-fogásokról. Ezért a fogási napló kitöltési útmutatójának 1. és 2. pontjait az alábbiak szerint pontosítottuk: „A méretkorlátozással védett halakat, valamint az angolnát a fogási naplóba a fogást követően azonnal be kell írni.”

„A fogási naplóban jelezni kell a méretkorlátozással védett halak, valamint az angolna fogásának időpontját (dátum, óra, perc).”

 

Az alábbiakban közöljük a 2013.-as évre szóló fogási naplóban szereplő kitöltési útmutató és Balatoni Horgászrend pontos szövegét:

Kitöltési útmutató

A fogási napló a halászati törvény által meghatározott dokumentum, melyet a halászati jogosultnak kell kiadnia a területi engedélyhez.

A napló sorszámozott és egységes az éves és napi jeggyel rendelkező horgászok számára.

A fogási napló rendeltetése a kifogott hal nyilvántartásán túl, hogy jóval pontosabb adataink legyenek a balatoni horgászfogásokról, a balatoni horgászok szokásairól.

Ezeken túl a napló a halőrzés munkáját is jelentősen segíti.

Tudjuk, hogy a napló, illetve a vezetése kötelezettségeket ró a horgászokra, azonban bízunk abban, hogy a becsületes horgászok számára ez nem jelent terhet.

Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a napló kitöltésére vonatkozó útmutatót.

Segítségét és megértését köszönjük.

 1. A fogási napló vezetése kötelező. A méretkorlátozással védett halakat, valamint az angolnát a fogási naplóba a fogást követően azonnal be kell írni. A többi halat (garda, egyéb halfajok) a horgászat befejezése után, de a vízpart elhagyása előtt kell beírni a fogási naplóba.
 2. A fogási naplóban jelezni kell a méretkorlátozással védett halak, valamint az angolna fogásának időpontját (dátum, óra, perc).
 3. A fogási naplóban a fogás helyét vezetni kell, a Balaton esetében azt a települést kell megjelölni, amelynek partszakaszán a horgász horgászik, nyíltvízi (vízi járműről történő, pl: vitorlás, csónak, stb.) horgászat esetén azt a települést, ahol a kikötő van, amelyből indult.
 4. A naplóba a hal becsült súlyát kell beírni, egész illetve fél kilós kerekítésekkel. (Fél kilós kerekítést a süllő, kősüllő és garda esetében kell alkalmazni.)
 5. A horgászat megkezdésekor a horgász köteles megjelölni a fogási naplóban az adott napot. Erre szolgál a napló 32-33. oldalán a naptár, ebben bekarikázással vagy X-eléssel kell a napot megjelölni. Vízi járművel (vitorlás, csónak, stb.) az indulás számít a horgászat megkezdésének, ekkor kell bejelölni a napot.
 6. A napló utolsó oldala egy előre megírt igazolást tartalmaz a napló leadásáról, ezt leadáskor a leadás helyén aláírják, pecsételik, letépik, és visszaadják a horgásznak. A napló leadható a jegybizományosoknál, illetve a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. siófoki és keszthelyi telepén. A naplót postán visszaküldeni csak Siófokra lehet.
 7. Aki a balatoni fogási naplóját nem adja le a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. felé, az következő évben nem válthat Balatoni Területi Engedélyt.
 8. A fogási napló leadása előtt az éves fogásokat a 34-35. oldalon található táblázatban halfajonként kell összesíteni.

A Balaton medencéit az alábbiak szerint értelmezzük:

 • Balaton keleti medence: Tihanytól-Zamárdiig
 • Balaton középső medence: Sajkodtól-Badacsonyörsig, Szántódtól-Fonyódligetig
 • Balaton nyugati medence: Fonyódtól-Badacsonytomajig

BALATONI HORGÁSZREND 2013

A Balatonon és vízrendszerén a halászati jogosult a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit ZRt. (8600 Siófok, Horgony u. 1.) A balatoni horgászoknak a jogszabályokon túl a helyi viszonyokhoz igazodó, néhány kérdésben a hatályos jogszabályoknál szigorúbb Balatoni Horgászrend előírásait is meg kell ismerniük és be kell tartaniuk. A szabályok nem ismerete nem mentesít a következmények alól.

A horgászat szabályait elsősorban az 1997. évi XLI. törvény és a kapcsolódó jogszabályok határozzák meg. Másodsorban a Balaton specialitásait tükröző Balatoni Horgászrend rendelkezéseit kell betartani. Harmadsorban vannak a horgászatnak olyan íratlan etikai szabályai, amelyeket szintén nem illik, nem szabad áthágni.

Szabályaink a horgászat igazi célját igyekeznek segíteni: a sportszerű halfogást, a kifogott hallal való kíméletes bánásmódot, a szabadidő kulturált eltöltését, az egészséges kikapcsolódást. Mindezeken kívül igyekeztünk olyan szabályrendszert alkotni, amely igyekszik megoldást találni a balatoni horgászok sűrűn felvetett problémáira, amely megpróbálja megvédeni a Balaton halállományát, és amely a tisztességes, sportszerű horgászt a legkevésbé korlátozza.

 1. A Balatonon és vízrendszerén (a területi engedélyeken feltüntetett vízterületeken) csak érvényes állami horgászjeggyel és területi engedéllyel szabad horgászni.
 2. A horgászat megkezdése előtt meg kell ismerni, és a horgászat során be kell tartani a helyi horgászrendet.
 3. A horgász, a horgászat ellenőrzésére jogosult személy (rendőrség, halászati hatóság, halőr, mezőőr, természetvédelmi őr) felszólítására köteles a horgászatra jogosító iratait, fogási naplóját, személyazonosító okmányát felmutatni, illetve járműve átvizsgálását biztosítani.
 4. Március 1. és március 31. közötti időben csalihallal, halszelettel, műcsalival horgászni, balint, csukát, harcsát, kősüllőt, sügeret, süllőt megtartani TILOS!
 5. Április 1. és április 30. közötti időben csak partról lehet horgászni. Ebben az időszakban vízi járműről (vitorlás, csónak, stb.), fürdőeszközről, illetve parti bejáróval nem rendelkező víziállásról (stégről) horgászni TILOS!
 6. November 1. és március 31. közötti időben a vermelő halállomány védelme érdekében halradar és szonár használata TILOS!
 7. November 1. és március 31. közötti időben vízi járműről (vitorlás, csónak, stb.) csak 04-22 óráig lehet horgászni, az éjszakai horgászat TILOS! A parti horgászatot e korlátozás nem érinti.
 8. A felnőtt horgász naponta legfeljebb 5 db méretkorlátozással védett halat foghat, ebből legfeljebb 3 db tartozhat egy fajhoz, de egy fajból sem foghat összesen 10 kiló feletti mennyiséget. Ha egy hallal átlépi a 10 kilós határt, megtarthatja, de arra a halfajra aznapra be kell fejeznie a horgászatot. A méretkorlátozással nem védett halakból naponta 10 kg-ot foghat.
 9. Az ifjúsági horgász naponta legfeljebb 3 db méretkorlátozással védett halat foghat, ebből legfeljebb 2 db tartozhat egy fajhoz, de egy fajból sem foghat összesen 10 kiló feletti mennyiséget. Ha egy hallal átlépi a 10 kilós határt, megtarthatja, de arra a halfajra aznapra be kell fejeznie a horgászatot. A méretkorlátozással nem védett halakból naponta 5 kg-ot foghat.
 10. A gyermek horgász méretkorlátozással védett halat nem foghat, a méretkorlátozással nem védett halakból naponta 3 kg-ot foghat.
 11. 24 órás jeggyel összesen a törvény által egy napra meghatározott darabszám fogható!
 12. 72 órás jeggyel összesen a törvény által három napra meghatározott darabszám fogható! A törvény által meghatározott napi korlátozás szerint.
 13. A Kis-Balatonon naponta egy db méretkorlátozással védett ragadozó hal fogható.
 14. A felnőtt horgász egy időben két horgászbottal, botonként maximum három horoggal horgászhat.
 15. Az ifjúsági horgász egy időben egy horgászbottal, azon maximum két horoggal horgászhat.
 16. A gyermek horgász egy időben egy horgászbottal, egy horoggal és kizárólag úszós felszereléssel horgászhat.
 17. Sleppelni csak egy, kézben tartott bottal szabad.
 18. A Balatonon kizárólag a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. által kiadott fogási napló érvényes, a kifogott halakat ebbe kell beírni.
 19. A horgászat megkezdésekor a horgász köteles megjelölni a fogási naplóban az adott napot. Vízi járművel (vitorlás, csónak, stb.) az indulás számít a horgászat megkezdésének, ekkor kell bejelölni a napot.
 20. A méretkorlátozással védett halakat, valamint az angolnát a fogási naplóba a fogást követően azonnal be kell írni. A többi halat (garda, egyéb halfajok) a horgászat befejezése után, de a vízpart elhagyása előtt kell beírni a fogási naplóba.
 21. A fogási naplóban jelezni kell a méretkorlátozással védett halak, valamint az angolna fogásának időpontját (dátum, óra, perc).
 22. A fogási naplóban a fogás helyét vezetni kell, a Balaton esetében azt a települést kell megjelölni, amelynek partszakaszán a horgász horgászik, nyíltvízi (vízi járműről történő pl: vitorlás, csónak, stb.) horgászat esetén azt a települést, ahol van a kikötő, amelyből indult.
 23. Azt a kifogott halat, amely valamely korlátozás miatt visszabocsátandó a vízbe, kíméletesen és azonnal vissza kell engedni, akkor is, ha sérült vagy esetleg elpusztult.
 24. Tilos a megfogott halak kínzása. A kifogott halakat a horgászhely elhagyásáig élve kell tartani, vagy azonnal meg kell ölni.
 25. A szabályosan kifogott és elvinni kívánt, méretkorlátozással védett halat a horgász még a vízparton köteles gyorsan és kíméletesen megölni, az élő hal szállítása TILOS!
 26. A kifogott és szákba, pányvára, bilincsre helyezett halat kicserélni, később visszaengedni tilos. A visszaengedni kívánt halat a fogást követően a legrövidebb időn belül el kell engedni.
 27. A horgászzsákmány eladása, gazdasági jellegű cseréje SZIGORÚAN TILOS!
 28. A horgászzsákmányt a horgász a vízparton nem ajándékozhatja el!
 29. A horgászzsákmányt a horgászat befejezéséig a horgászhelyen, vízi járművön feldolgozni TILOS!
 30. Tilos a behordás vagy más eszközzel történő bejuttatás (pl: etetőhajó), a csalit csak dobással lehet eljuttatni a meghorgászni kívánt területre.
 31. A haltelepítési pontokon elrendelt eseti időszakos tilalmak betartása kötelező.
 32. Horgászat közben a horgászhelyet elhagyni, a bevetett horgászbotokat őrizetlenül hagyni, illetve felügyeletüket másra bízni tilos.
 33. Szigorúan tilos az ún. gereblyéző horgászmódszer és minden olyan módszer alkalmazása, amely során a horgot kívülről akasztják a hal testébe.
 34. A kívülről akadt halat megtartani TILOS!
 35. Éjszaka és korlátozott látási viszonyok között a horgászhely kivilágítása kötelező.
 36. Az őshonos halállomány védelme miatt razbórát, ezüstkárászt a Balatonba engedni, azzal csalizni SZIGORÚAN TILOS!
 37. Tilos a vízi és vízparti növényzet csonkítása, kiirtása, a partvédelmet szolgáló építmények megbontása, károsítása.
 38. Szennyezett, szemetes horgászhelyen a horgászatot megkezdeni, vagy folytatni tilos. A horgászat befejezése után a horgászhelyet tisztán kell elhagyni.
 39. Foglalt hely létesítése tilos, kivételt képeznek az engedéllyel rendelkező víziállások.
 40. A Balatonon a halak nagy tápanyagtartalmú és nagy mennyiségű (napi 2-3 kg feletti) szoktató beetetése TILOS.

 

Indul a harcsaszezon!hirdetés

Horgászhírek

Még több horgászhír »