Horgász akciók 920

Felhasználási feltételek

A fishingtime.hu weboldal használatának megkezdése előtt kérjük, hogy mint továbbiakban Felhasználó figyelmesen olvassa el a Fishing Time Kft. adatkezelési tájékoztatóját.

A Felhasználó a weboldal használatának megkezdésével szerződést köt a Fishing Time Kft-vel és elfogadja jelen Felhasználási feltételeket, valamint az oldal Adatkezelési tájékoztatóját. A Fishing Time Kft. a Felhasználási feltételek jelentősebb változása esetén tájékoztatja Felhasználót, a naprakész információk beszerzéséhez azonban ajánlott rendszeresen áttekinteni a legfrissebb verziót. A Fishing Time Kft. saját belátása szerint, tetszőleges időpontban módosíthatja a Felhasználási feltételeket, a változtatásokat pedig a Felhasználó köteles magára kötelező érvényűként elfogadni. A fishingtime.hu weboldalnak a Felhasználási feltételek változtatását követő további használata a Szerződés módosításának elfogadását jelenti.

A Fishing Time Kft. elkötelezett a szolgáltatások minőségének a legmagasabb szinten tartása irányában, a rendszer használatából eredő esetleges károkért azonban felelősséget nem vállal.

A szerzői jogokról

A fishingtime.hu weboldalon megjelenő tartalmak (szövegek, képek és videók) a Fishing Time Kft. kizárólagos szellemi tulajdonát képezik, szerzői jogvédelem alatt álló szellemi terméknek minősülnek. Egészben vagy részben történő felhasználásukhoz a Fishing Time Kft. előzetes írásbeli engedélye szükséges.

A Fishing Time Kft. fenntartja a jogot az engedély nélkül felhasznált szöveges és képi elemek utólagos egyedi árazására.

Regisztráció

A weboldal egyes szolgáltatásai regisztráció után érhetők el. A Felhasználó köteles a regisztrációnál valós adatokat megadni és ha adataiban bármilyen változás történik, köteles azt javítania felhasználói fiókjában. Amennyiben a Fishing Time Kft. tudomására jut, hogy a Felhasználó adatai nem valósak, vagy a megadott adatok alapján nem elérhető, akkor azonnal kizárhatja a Felhasználót a szolgáltatásból. A Felhasználó a regisztrációval hozzájárulását adja személyes adatainak a tárolására, valamint adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelő kezelésére.

A regisztrált felhasználóink által regisztrált felhasználói név a következő szabályok figyelembevételével választható:
- nem lehet obszcén vagy trágár kifejezés,
- nem hasonlíthat a fishingtime.hu, illetve az admin azonosítóihoz,
- nem hasonlíthat a fishingtime.hu szerzőinek, szakíróinak nevéhez,
- nem lehet védett név, elnevezés,
- nem lehet rasszista illetve mások lelkiismereti, vallási, nemzeti, nemzetiségi hovatartozását gyalázó vagy sértő kifejezés.

A regisztráció bármikor törölhető a szerkesztőségi e-mail címünkre küldött, leiratkozást megerősítő e-mailben.

A Fishing Time Kft. fenntartja a jogot, hogy bármelyik regisztrált felhasználót indoklás nélkül törölje és/vagy kitiltsa az oldalról.

Fórum és hozzászólások

A fórum témáihoz, valamint a cikkekhez, képekhez, egyéb tartalmakhoz a Felhasználó regisztrációt követőn szólhat hozzá az alábbiak betartásával:

A Felhasználó elfogadja, hogy hozzászólásaiban nem közöl semmilyen obszcén, egy bizonyos személyre, vagy személyekre sértőjellegű vagy fenyegető információt.

A Felhasználó az oldal szolgáltatásait nem használhatja reklámozásra, termékek vagy szolgáltatások üzleti célból történő népszerűsítésére. Ehhez az Üzemeltető előzetes beleegyezése szükséges.

A Felhasználó elfogadja, hogy a Portál szolgáltatásait a mindenkor hatályos jogba ütköző cselekményekre nem használhatja, ilyen cselekményekre nem hív fel és nem segít hozzá senkit.

A Fishing Time Kft. fenntartja a jogot, hogy a tudomására jutott és a fenti szabályokat sértő vagy általa nem megfelelőek ítélt hozzászólásokat értesítéssel eltávolítsa. A fenti szabályok megsértése a regisztráció inaktiválását eredményezheti.

A hozzászólásért kizárólag a hozzászólást közlő Felhasználó felelős, azért a Fishing Time Kft. semmilyen jogi, vagy egyéb felelősséggel nem tartozik.

A Fishing Time Kft. fenntartja a jogot, hogy bármelyik hozzászólást részben vagy teljes egészében indoklás nélkül eltávolítson.

Fotók feltöltése

Fotókat feltölteni a Felhasználó a regisztrációt követően tud.

Kizárólag horgász témájú fotók tölthetők fel az oldalra, figyelembe véve a horgászetikai alapelveket.

A Fishing Time Kft. fenntartja a jogot, hogy bármelyik feltöltött képet indoklás nélkül eltávolítsa.

A Felhasználó a feltöltés kezdeményezésével szavatol és helytáll azért, hogy a feltöltés és megjelentetés kezdeményezésére, a megfelelő jogosultsággal rendelkezik, egyben e minőségében hozzájárul ahhoz, hogy a megjeleníteni kívánt tartalom a fishingtime.hu oldalon, illetve a Fishing Time Kft. által üzemeltetett összes médiumban megjelenítésre kerüljön.

Az oldalra feltöltött képek vonatkozásában a felöltést kezdeményező Felhasználó szavatolni és helytállni tartozik azért, hogy a feltöltött tartalom közzétételének kezdeményezésére per teher és igénymentesen jogosult, továbbá a közzététel nem ütközik további 3. fél jogába, vagy jogos érdekébe.

A feltöltést kezdeményező Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Fishing Time Kft. jogosult a feltöltött tartalmat saját hatáskörben bővíteni, átszerkeszteni, egyéb módon módosítani, illetve egyben vagy részleteiben, illetve egyéb tartalommal bővítve megjeleníteni.

Apróhirdetések

Kizárólag horgász témájú apróhirdetések tölthetők fel az oldalra. Apróhirdetést kizárólag magánszemélyek adhatnak fel.

A Fishing Time Kft. fenntartja a jogot, hogy bármelyik apróhirdetést indoklás nélkül eltávolítsa.

Webshop

Utánvétes vásárlás esetén, amennyiben Ön a csomagot nem veszi át, úgy a következő megrendelését csak előre fizetéssel tudjuk teljesíteni.

Friss fórumtémák:

Hirdessen nálunk
..
Tovább a Fishing Time-ra »
Kiárusítás

hirdetés